Contec ontwikkelt Personalized Medication Machine met subsidieprogramma van OP-Oost

 

Contec heeft een subsidie ontvangen van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP-Oost).Dit is een gezamenlijk subsidieprogramma van Overijssel en Gelderland. De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Deze subsidie maakt de ontwikkeling van een Personalized Medication Machine mogelijk:

 

met behulp van de te ontwikkelen machine moet men in staat zijn om op individuele specificatie nauwkeurig hoogwaardige medicijnen te bereiden. Met behulp van het apparaat kan, gebruikmakend van vastgelegde specificaties, op machinale wijze een stabiele kwaliteit medicijn worden geproduceerd.

 

Meer informatie over het subsidieprogramma vindt u op www.op-oost.nl