Firewall APK

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen aangaande deze security-dienst. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact op.

 

Wat is een APK?

Bij een APK wordt een firewall volledig opgeschoond. De eerste stap is het onderzoeken van een vaste set onderdelen (firewall, web-filter, mail-filter, Intrusion Prevention, performance). Vervolgens worden de aanpassingen die nodig zijn om het beveiligingsniveau van de firewall te optimaliseren doorgevoerd.

 

Hoe lang duurt een APK?

Een APK duurt 2 dagen.

 

Wat is het verschil tussen een APK en een security assessment?

Het verschil tussen een APK en een security assessment betreft:

 

  • Wat onderzocht wordt
    Bij een APK ligt de focus volledig op het doorlichten van de firewall, terwijl bij een security assessment in principe het gehele netwerk onderzocht kan worden. 

 

  • Wat het eindresultaat is
    Het eindresultaat van een security assessment is een adviesrapport waarin wordt beschreven hoe de desbetreffende organisatie het beveiligingsniveau kan verhogen. De scope van een security assessment beperkt zich daarmee tot inzicht verschaffen. Bij een APK worden de benodigde aanpassingen ook daadwerkelijk doorgevoerd. Het eindresultaat is een opgeschoonde firewall.  

 

Is een APK voor elke organisatie-grootte interessant?

Een APK wordt meestal uitgevoerd in omgevingen van > 250 gebruikers. Uitzonderingen hierop kunnen ‘high security’-omgevingen zijn die, ondanks een lager aantal gebruikers, toch een APK willen laten uitvoeren.

 

Hoe vaak moet ik een APK laten uitvoeren?

Om een firewall in optimale staat te houden adviseren wij om jaarlijks een APK uit te laten voeren.