Contec in Security Dossier 2017: "Security steeds meer een zaak voor échte specialisten"

Security Dossier 2017: Rudie Egberink en Thomas Calf vertellen over GDPR, core-firewalling, cognitieve wifi en FileCap