Hillstone Security Management Platform (HSM)

 

Het Hillstone Security Management Platform wordt gekenmerkt door:

 

Multi-Domain Security

Bedrijven met vestigingen in verschillende regio’s of landen worden veelal geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van netwerkbeveiliging. Meerdere security gateways, meerdere sites met verschillende beveiligingspolicies en meerdere beheerders resulteren vrij snel in een complexe security omgeving. Bedrijven willen beschikken over tools waarmee zijn wereldwijd de beveiligingspolicies kunnen beheren terwijl het voor regionale beheerders mogelijk is om devices en users te beheren op hun eigen geografische locatie. Met de Hillstone Security Manager kan de primaire beheerder het security management in meerdere virtuele domeinen segmenteren. Hiermee wordt voorzien in de vereiste security, zichtbaarheid en controle waarbij tegelijkertijd de managementkosten verlaagd, de configuratie vereenvoudigd en de implementatiecycli versneld worden.

 


 

Eenvoudig uitrollen en beheren

Het Hillstone Multi-Domain Security Management vereenvoudigt de uitrol naar nieuwe devices. Het stelt de primaire beheerder in staat om groepen van devices aan te maken die andere beheerders kunnen monitoren en beheren. De primaire beheerder kan overkoepelende policies, security- en policy-updates downloaden terwijl de lokale beheerders policies voor lokale devices, users en groepen aanleveren.